TRGOVINSKO PROIZVODNO PREDUZEĆE CENTROISTOK AD, BOR

O nama

E-mail: centroistokbor@open.telekom.rs

Sedište CENTROISTOKA je opština Bor, mesto Bor, adresa Zeleni bulevar 23 . Matični broj preduzeća je 07208391.

TRGOVINSKO PROIZVODNO PREDUZEĆE CENTROISTOK AD, BOR je osnovano 17.02.1994. godine.

Preduzeće CENTROISTOK je u statusu: aktivno privredno društvo.

Pretežna delatnost je Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama, šifra delatnosti 4729.

 

PIB: 100567572

Matični broj: 07208391

Šifra delatnosti: 4729

Zakonski zastupnik: Slavica Stojanović - V.D. direktor

Tekući račun: 205-48041-10

To contact us: